Curso de PEMP en Grup Soler Canarias,

Formació de plataformes elevadores mòbils i treballs en alçada

Els treballadors de Grup Soler a la delegació de Canàries han realitzat una formació sobre l’ús de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada.

L’objectiu d’aquests cursos és donar als treballadors els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per poder treballar en plataformes elevadores de manera eficaç i, sobretot, segura. Aquestes formacions han de servir per minimitzar el risc quan es treballa en alçada fent servir plataformes elevadores mòbils.

Per Grup Soler la formació en matèria de seguretat és una prioritat; per això es realitzen aquests tipus de cursos de forma continuada.