plataformes elevadores mòbiles (PEMP)

Curs de treballs en alçada

Els treballadors de Grup Soler han fet un curs de treballs en alçada i plataformes elevadores mòbils (PEMP). Aquesta formació ha de servir per millorar la seguretat i minimitzar el risc de possibles accidents. La sessio va comptar amb una part teòrica i una altra de pràctica.

La formació en matèria de seguretat és una constant a Grup Soler. De fet, la política preventiva d’accidents és un punt importantíssim dins la Responsabilitat Social de l’empresa. El propi treballador ha de ser conscient dels riscos que corre. Així mateix, ha de conèixer els mètodes més adequats per a la seva autoprotecció. D’aquí que per això Grup Soler aposta per la formació dels seus treballadors.

Quan es realitzen treballs en alçada utilitzant plataformes elevadores mòbils (PEMP), no és possible eliminar completament el risc. Però sí que es pot treballar per minimitzar al màxim el risc.

El curs de formació té com a objectiu que els treballadors de Grup Soler adquireixin tots els coneixements necessaris per poder treballar amb plataformes elevadores de manera segura.