Vàries torres elèctriques amb el sol de fons.

Subestació i línia d’alta tenisó de Parcs Eòlics a Navarra

Actualment GNFR té en procés avançat la tramitació de dos nous projectes de parcs eòlics. Es tracta de Tirapu (13.2MW) i Barasoain (36.3MW). Ambdós parcs s’ubicaran als voltants dels parcs eòlics de San Esteban I i II. L’evacuació de l’energia d’aquests dos nous parcs està prevista a través de la línia existent S.E.T. És per això que s’haurà de repotenciar (75WM adicionals).

Grup Soler ha estat adjudicatari del projecte de repotenciació. Per tant, haurà de dur a terme les actuacions necessàries a la línia aèria d’alta tensió de 66kV San Esteban-Muruarte de Reta. I la finalitat és augmentar la seva capacitat de transport. En aquest cas serà Electromecànica Soler l’empresa del grup que realitzarà aquest projecte.

La duració serà de 12 mesos i el client és Gas Natural Wind 4 SL.