hospital can misses

Clúster de Biomassa de Catalunya

Soler Energy Service, SL s’ha incorporat recentment a Clúster de la biomassa de Catalunya.

El Clúster de la biomassa de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de l’energia de la biomassa catalana. www.clusterbiomassa.cat

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari