Muntatge del 35 aniversari del Parlament d’Andalusia

Grup Soler s’encarrega del muntatge del Ple Institucional del 35 aniversari del Parlament d’Andalusia. L’acte es celebrarà al Saló dels Tapissos del Real Alcàsser de Sevilla.

El passat 21 de juny Grup Soler es va encarregar del muntatge de cadires, pantalles i sistemes de so. L’objectiu era portar el Ple Institucional del Parlament al Saló dels Tapissos del Real Alcázar. De fet, es tracta del mateix lloc que va acollir la sessió constitutiva del 21 de juny de 1982.

L’acte de celebració del 35 aniversari del Parlament andalús va comptar amb la presència dels actuals diputats del Parlament d’Andalusia. Així com membres de la Taula del Parlament i els portaveus dels grups parlamentaris de les nou legislatures anteriors.

La relació de confiança d’aquesta institució amb Grup Soler és de fa anys. De fet, Soler Global Service s’encarrega del manteniment del Parlament andalús des de l’any 2015.

Fase III de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Adjudicació del lot d’obra civil i instal·lacions de les obres de “Fase-III subfase primera (Fase-III.1) de les obres de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

L’obra consisteix en la remodelació integral de part de la Planta Baixa de l’Edifici inicial de l’Hospital com a ampliació de les obres realitzades anteriorment en la fase 3.

La intervenció parcial en aquest edifici sanitari existent afecta a la Planta -3, Planta -2, Planta -1, Planta 00 i Planta +4 (Coberta), sent la Planta 00 una intervenció total on s’estableixen dues fases d’actuació, la Fase 3A i la Fase 3B. La primera delimita les àrees de Hemoliàlisi, Hospital de dia-Oncologia i Nefrologia i la segona les àrees de Realta, Àrea de compres, Reserva i Àrea comunitària.

La durada de l’obra serà de 22 mesos.

Grup Soler participa en el Concurs Re Think Hotel

El passat 10 de maig Grup Soler va participar i va col·laborar en la presentació oficial del Concurso Re Think Hotel.

El concurs té com a objecte el reconeixement i promoció dels “top 10” millors projectes de sostenibilitat i rehabilitació hotelera a Espanya i de la mà de les entitats organitzadors, impulsores i col·laboradores.

El concurs compta amb la col·laboració de les entitats més representatives del sector de l’edificació i de l’hoteler/turisme.

La jornada es va celebrar al Castell de San José a Lanzarote i es va parlar sobre sostenibilitat, innovació i màrqueting.

La delegació de Grup Soler Madrid es trasllada a Plaza Castilla

La delegació de Grup Soler a Madrid s’ha traslladat a unes oficines a la Plaza Castilla. Aquest trasllat es deu al creixement de la plantilla de l’equip madrileny. Grup Soler Madrid va començar a funcionar l’any 2010. Des de lavors, el grup ha anat consolidant la seva presència a nivell nacional.

La nova oficina compta amb unes instal·lacions més àmplies. A més, la seva ubicació més cèntrica permetrà millorar la comunicació amb clients i proveïdors.

Grup Soler és un grup d’empreses dels sectors de les instal·lacions, construcció, manteniments i eficiència energètica. El fet de treballar en aquestes àrees permet a l’empresa fer-se càrrec de projectes integrals.

 

 

Manteniment de l’Hospital de Can Misses a Eivissa

Des del mes d’octubre Grup Soler realitza el manteniment de les instal·lacions, la jardineria i la cura de l’exterior del complex Assistencial de Can Misses de Eivissa. A part de l’hospital, també es realitza el manteniment del centre de salut Sant Josep a Eivissa.

Volem donar la benvinguda als nostres nous companys!
Benvinguts!

Nova adjudicació de la construcció d’una subestació a través d’Endesa Energía

Grup Soler ha resultat adjudicatari de la construcció d’una subestació i la seva escomesa, per a l’empresa Becton-Dickinson a Fraga a través d’Endesa Energia. Assoliment notable de la nostra delegació a Zaragoza.

El present projecte té com objecte modificar el subministrament elèctric actual que en Mitja Tensió (25 kV) alimenta l’empresa BECTON DICKINSON, SA, situada en Avinguda Mequinensa 58, de Fraga, substituint-lo per un subministrament en alta tensió a 110 kV, tot això motivat per l’ampliació que de les seves instal·lacions té prevista realitzar l’esmentada empresa i també perquè la tarifa elèctrica a 110 Kv és més barata que a 25 Kv, aconseguint amortitzar la inversió a realitzar en pocs anys.

De l’estudi de la infraestructura elèctrica, de les necessitats energètiques (potència demandada), de les condicions de subministrament donades per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA així com les característiques del terreny on està ubicada la xarxa, s’ha optat per la solució de construir una subestació 110 / 25kV 12 MVA, una xarxa subterrània a 110kV i una xarxa subterrània a 25kV.

La xarxa subterrània de 110kV uneix la subestació “Fraga” propietat d’ENDESA, existent, amb la nova SET “BECTON DICKINSON” a construir, i la xarxa subterrània de 25 KV uneix la SET a construir amb el Centre de Transformació que dóna subministrament elèctric a la empresa.

L’obra de la subestació es compon d’un parc exterior on s’instal·larà aparamenta convencional de 110 Kv, un transformador de potència amb aïllament en oli de 12 MVA i un edifici de cel·les de protecció 25 Kv i armaris elèctrics de control i protecció.

El termini d’execució previst és de 11 mesos.

BECTON DICKINSON és una empresa de tecnologia mèdica, líder al món, que fabrica i comercialitza dispositius mèdics, sistemes de diagnòstic i reactius, el principal objectiu és millorar la salut de les persones a tot el món.

Les instal·lacions de BD són el centre d’esterilització de material sanitari de major capacitat a Europa, amb 8 càmeres d’esterilització de 80 m3 cada un. Les seves instal·lacions compten amb el magatzem robotitzat de material sanitari més gran d’Espanya i un dels més grans d’Europa, amb una capacitat d’emmagatzematge de 24.000 palets.

Gràcies a tots i totes per haver-ho fet possible!

Clúster de Biomassa de Catalunya

Soler Energy Service, SL s’ha incorporat recentment a Clúster de la biomassa de Catalunya.

El Clúster de la biomassa de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa a Catalunya i té com a objectiu el foment d’un ús sostenible de l’energia de la biomassa catalana. www.clusterbiomassa.cat

Grup Soler i Gas Natural

Des de setembre Grup Soler durà a terme la construcció i el manteniment de les xarxes de distribució de Gas Natural a les comarques d’Osona, Vallès Oriental, la Garrotxa i Ripollès.

Es farà càrrec de l’atenció d’urgències i manteniment correctiu d’instal·lacions receptores de Gas Natural a Osona i Ripollès. També la gestió d’altes i realització d’instal·lacions individuals, comunitàries i industrials de gas. També volem donar-li la benvinguda als nostres nous companys de Vic i Osona.

Benvinguts a Grup Soler!

Servei de manteniment de les instal·lacions tèrmiques del Circuit de Barcelona-Catalunya

Grup Soler ha iniciat aquest mes de juny el SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA a Montmeló.

Es realitza el servei de manteniment normatiu, conductiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques del Circuit de Barcelona amb l’objectiu de mantenir les instal·lacions en correcte estat de funcionament.

Es destaca la proposta d’estalvi energètic (diagnòstic i recomanacions) i diferents mesures de conservació de l’energia (Formació i Sensibilització, Climatització i Auditoria energètica).

Jornades del projecte europeu STEP2SPORT

Grup Soler va participar en les Jornades STEP2SPORT, projecte europeu que fomenta la rehabilitació energètica en els centres esportius, amb l’objectiu d’aconseguir que es convertir-los en edificis nZEB (edificis d’energia casi nul·la).

La jornada té l’objectiu de promocionar l’eficiència energètica en els centres esportius de Catalunya i ajudar a aquests a trobar sinergies amb empreses de serveis energètics, per portar a terme les rehabilitacions dels seus centres.

Grup Soler va exposar en la segona part de la jornada, com empresa referent i especialitzada en el sector de l’estalvi energètic, on Robert Fauria va presentar Soler Energy Services.

Van finalitzar amb un networking entre propietaris i gestors de centres esportius amb les empreses de serveis energètics.