Entries by Anabel

Manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire

Grup Soler ha estat adjudicatari del manteniment integral de l’aeroport Lleida-Alguaire. El manteniment integral engloba tant les tasques de manteniment d’instal·lacions com d’edificació i obra civil. Les activitats que s’han adjudicat amb el present concurs són: obertura i tancament de les instal·lacions de l’aeroport i la revisió diària. També inclou el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. Així com […]

Formació en espais confinats

Els treballadors de Grup Soler de la delegació central i de Madrid van realitzar formació en espais confinats. L’objectiu era conèixer els perills d’aquest tipus d’instal·lacions i adoptar les normes de prevenció i seguretat necessàries. A més de conèixer els equips de protecció individual i col·lectiva. Així com els instruments per al control d’atmosfera perillosa iels mètodes d’evacuació d’accidents i […]

Formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils

Els treballadors de Catalunya i Madrid de Grup Soler han fet durant el mes d’octubre diverses jornades de formació. En aquest cas ha estat una formació per al maneig de plataformes elevadores mòbils (PEMP) i treballs en alçada. L’objectiu d’aquests cursos és dotar als treballadors dels coneixements bàsics en seguretat i prevenció per treballar amb plataformes elevadores mòbils de manera segura. […]

Manteniment de l’aeroport de Gran Canària

Grup Soler farà el manteniment de totes les instal·lacions d’aire condicionat de l’aeroport de Gran Canària.  És a dir, producció de fred, climatització, ventilació i extracció. Incloent totes les instal·lacions auxiliars associades existents o que es puguin incloure en un futur. De forma genèrica s’inclou en l’abast del servei: refredadores, climatitzadores i equips de bombament. També en formen part l’equipament […]

Castellgalí canvia l’enllumenat públic

L’Ajuntament de Castellgalí va començar a aplicar al maig un pla de substitució de les bombetes del municipi. La finalitat és reduir la despesa energètica del poble. L’objectiu de la iniciativa és doble: dedicar menor part del pressupost a pagar la factura de la llum. I, en segon lloc, avançar cap a un municipi més sostenible. I els […]

Participació a la 19ª edició de Municipalia

Grup Soler ha participat en la 19ª edició de Municipalia a la Fira de Lleida. La fira ha rebut uns 20.000 visitants, una xifra similar a les dues últimes edicions. No obstant, ha destacat l’augment de la presència de professionals internacionals. Aquesta edició ha reunit a 334 expositors directes (un 6% més que en l’edició anterior) repartits en una superfície […]

Ampliació del manteniment a la UAB

Grup Soler amplia el contracte de manteniment multitècnic amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta de l’adjudicació de 3 lots que afecten a diversos edificis de la universitat. De fet, dels 3 lots adjudicats, un d’ells ja s’estava duent a terme (Lot 5 Medicina) i s’ha ampliat a dos més. El lot 5 fa […]

Manteniment contra incendis de TV3 i Catalunya Ràdio

Grup Soler ha estat adjudicatari del servei de manteniment de les instal·lacions contra incendi de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de detecció, alarma i extinció automàtica d’incendis. Tant dels edificis de TV3 i Catalunya Ràdio com d’altres instal·lacions, extintors, BIES, etc. El contracte es divideix en […]

Curs de treballs en alçada

Els treballadors de Grup Soler han fet un curs de treballs en alçada i plataformes elevadores mòbils (PEMP). Aquesta formació ha de servir per millorar la seguretat i minimitzar el risc de possibles accidents. La sessio va comptar amb una part teòrica i una altra de pràctica. La formació en matèria de seguretat és una constant a Grup Soler. […]