Edificio Aena donde Grup Soler realizará el mantenimiento integral de servicios.

Manteniment integral dels edificis centrals d’AENA

Grup Soler afiança la relació de confiança amb el client AENA. L’empresa ha aconseguit l’adjudicació del mateniment integral dels edificis centrals d’Aena. Els edificis on Grup Soler s’encarregarà del manteniment són: Edifici Piovera Azul i l’Edifici de Laboratori. A més del Centre de Dipòsit de Recolzament Logístic (DAL) i el Centre d’Arxiu General.

Aquest servei integral suposa el manteniment conductiu, preventiu i correctiu. També inclou el manteniment tècnic integral i modificatiu de les següents instal·lacions:

– Instal·lacions de climatització i control ambiental.
– Les instal·lacions de protecció contra incendis.
– Manteniment de les instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió.
– Instal·lacions audiovisuals i xarxa de megafonia.
– Instal·lacions de lampisteria, sanejament i rec.
– Elements constructius.

Duració: 36 mesos + 24 mesos de pròrroga i el client és AENA.