Nova adjudicació de la construcció d’una subestació a través d’Endesa Energía

Grup Soler ha resultat adjudicatari de la construcció d’una subestació i la seva escomesa, per a l’empresa Becton-Dickinson a Fraga a través d’Endesa Energia. Assoliment notable de la nostra delegació a Zaragoza.

El present projecte té com objecte modificar el subministrament elèctric actual que en Mitja Tensió (25 kV) alimenta l’empresa BECTON DICKINSON, SA, situada en Avinguda Mequinensa 58, de Fraga, substituint-lo per un subministrament en alta tensió a 110 kV, tot això motivat per l’ampliació que de les seves instal·lacions té prevista realitzar l’esmentada empresa i també perquè la tarifa elèctrica a 110 Kv és més barata que a 25 Kv, aconseguint amortitzar la inversió a realitzar en pocs anys.

De l’estudi de la infraestructura elèctrica, de les necessitats energètiques (potència demandada), de les condicions de subministrament donades per ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA així com les característiques del terreny on està ubicada la xarxa, s’ha optat per la solució de construir una subestació 110 / 25kV 12 MVA, una xarxa subterrània a 110kV i una xarxa subterrània a 25kV.

La xarxa subterrània de 110kV uneix la subestació “Fraga” propietat d’ENDESA, existent, amb la nova SET “BECTON DICKINSON” a construir, i la xarxa subterrània de 25 KV uneix la SET a construir amb el Centre de Transformació que dóna subministrament elèctric a la empresa.

L’obra de la subestació es compon d’un parc exterior on s’instal·larà aparamenta convencional de 110 Kv, un transformador de potència amb aïllament en oli de 12 MVA i un edifici de cel·les de protecció 25 Kv i armaris elèctrics de control i protecció.

El termini d’execució previst és de 11 mesos.

BECTON DICKINSON és una empresa de tecnologia mèdica, líder al món, que fabrica i comercialitza dispositius mèdics, sistemes de diagnòstic i reactius, el principal objectiu és millorar la salut de les persones a tot el món.

Les instal·lacions de BD són el centre d’esterilització de material sanitari de major capacitat a Europa, amb 8 càmeres d’esterilització de 80 m3 cada un. Les seves instal·lacions compten amb el magatzem robotitzat de material sanitari més gran d’Espanya i un dels més grans d’Europa, amb una capacitat d’emmagatzematge de 24.000 palets.

Gràcies a tots i totes per haver-ho fet possible!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari